Lưu ý khi đi lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ

Lưu ý khi hạ lễ

Sau khi khấn, lễ ở các ban thờ xong, trong khi đợi hết một tuần hương mọi người thường viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự.

Khi thắp hết một tuần hương mọi người có thể thắp thêm một tuần hương nữa và vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ mã (tiền, vàng hay đồ mã) đem đi hoá tại khu vực hoá vàng.

Nên hoá tiền, vàng… từng lễ một, thứ tự từ lễ của ban thờ chính cho tới cuối cùng là lễ tiền vàng… ở ban thờ Cô, thờ Cậu.

Sau khi hoá tiền vàng xong thì mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ phải hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính.

Riêng các đồ lễ ở bàn thờ Cô, thờ Cậu như gương, lược… thì không hạ xuống mà để nguyên trên ban thờ, tuyệt đối không đem về.

Lưu ý về trình tự dâng lễ

Lễ trình thần Thổ Địa, Thủ Đền đầu tiên. Gọi là lễ trình vì đó là lễ cáo Thần linh Thổ Địa nơi mình đến dâng lễ. Người thực hành tín ngưỡng cáo lễ Thần linh cho phép được tiến hành lễ tại đình, đền, miếu, phủ.

Tiếp đến mọi người sửa bày lễ cúng, mỗi lễ đều được sắp bày ra các mâm và khay chuyên dùng vào việc cúng lễ tại đình, đền, miêu, phủ.

Kế đến là đặt lễ vào từng ban và lưu ý phải dâng lễ bằng hai tay, đặt ngay ngắn lên ban thờ. Phải đặt lễ vật lên ban chính rồi trở ra ban ngoài cùng. Sau khi đặt lễ cho từng ban xong thì mọi người mới được thắp hương.

Khi hành lễ, phải lễ từ ban thờ chính đến ban ngoài cùng. Thông thường lễ ban cuối cùng là ban thờ Cô, thờ Cậu.

Thứ tự khi thắp hương: Thắp từ trong ra ngoài. Ban thờ chính của điện được đặt theo hàng dọc, ở gian giữa được thắp hương trước. Các ban thờ hai bên được thắp hương sau khi đã thắp xong hương ban chính ở gian giữa.

Khi thắp hương phải thắp số lẻ: 1, 3, 5, 7 nén (mọi người hay thắp 3 nén). Khi châm xong lửa cho hương thì mọi người phải dùng hai tay dâng hương lên ngang trán, vái ba vái rồi dùng cả hai tay kính cẩn cắm hương vào lư hương trên bàn thờ.

Nếu có sớ tấu trình (xin, cầu) thì phải kẹp sớ vào giữa bàn tay hoặc đặt lên một cái đĩa nhỏ, hai tay nâng đĩa sớ lên ngang mày rồi vái ba lần.

Ngày trước mọi người thường thỉnh chuông ba hồi chuông rồi mới lễ, hiện này việc này ít người làm.

Khi tiến hành lễ dâng hương mọi người có thể đọc văn khấn hoặc sớ trình trước các ban, nếu không đọc thì chỉ cần đặt văn khấn, số trình lên một cái đĩa nhỏ, rồi đặt vào mâm lễ dâng cúng cũng được. Khi hóa thì phải hóa văn khấn trước hóa lễ mã sau.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *